Opstap Advies
Image default
Anders

Partnerpensioen

Er zijn verschillende soorten pensioenen. Vaak wordt er gedacht aan het ouderdomspensioen. Daar heb ik al veel over geschreven daarom behandel ik in deze blog het partnerpensioen. Lees hier meer.

Partnerbegrip

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Een werkgever kan beide toezeggen of één van deze pensioenen. In dit artikel focus ik mij op het partnerpensioen. Het partnerpensioen is bestemd voor de partner waarmee de pensioendeelnemer getrouwd is, of geregistreerd partner is of mee samenwoont. Niet alle samenwoners vallen onder het partnerbegrip. Dat is regelmatig een vorm van discussie: de partner verwacht een partnerpensioen te zullen ontvangen na het overlijden van de deelnemer echter helaas blijkt hij of zij niet aan de partnervoorwaarden te voldoen. In het nieuwe pensioenstelsel geldt er vanaf 1 juli 2023 een uniform partnerbegrip wat het allemaal duidelijker maakt. Daardoor minder discussie op zo’n pijnlijk moment, na het overlijden van de levensgezel. Meer over de voorwaarden en per wanneer deze voor u ingaan in het pensioenartikel: ‘Wijziging nabestaandenpensioen’. 

Wat krijgt uw partner periodiek na uw overlijden?

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van wat werkgever en werknemer samen afspreken en bij collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gaan vakbonden erover. Maximaal 50% van het pensioengevend loon is mogelijk en bij sommige kan het meer zijn omdat er nog opgebouwde potjes uit het verleden staan te wachten. Vaak is het een lager bedrag. Geen probleem als de werknemer dat maar beseft en regelmatig op het uniform pensioenoverzicht of in het pensioenregister kijkt hoeveel er bij overlijden periodiek naar zijn partner gaat. Een regelmatige pensioencheck is geen overbodige luxe. Het meest verstandig is het om als werknemer als volgt te werk te gaan.

De praktijk

De werknemer bepaalt eerst samen met zijn partner hoeveel inkomen hij of zij tekort komt na overlijden. Stel, dat is € 1.500 per maand. Vervolgens bestudeert de werknemer het uniform pensioenoverzicht of pensioenregister. Als daar bij overlijden een minimaal net zo’n hoog bedrag staat gaat het goed. Anders moet er worden bijverzekerd. Bijverzekeren of repareren is ook mogelijk bij een baanwissel of zelfstandig ondernemerschap. Of dat bijverzekeren gebeurt is vaak afhankelijk van het feit of de gewezen deelnemer zich bewust van dit risico is. Hopelijk heb ik door dit artikel daaraan kunnen bijdragen.