Opstap Advies
Image default
Anders

Heeft u recht op een deel van de erfenis als u onterfd bent?

Er kunnen bij een erfenis altijd conflicten ontstaan. Wellicht was je bijvoorbeeld gebrouilleerd geraakt met je ouders, waardoor je onterfd bent. Toch houdt dit niet in dat je dan geen recht hebt op een deel van de erfenis. Het is namelijk in de wet geregeld dat kinderen die onterfd zijn beschermd zijn. Dit heet de legitieme portie, waarmee je aanspraak maakt op een deel van het bedrag van de erfenis. Maar wat houdt dit precies in en hoe zorg je ervoor dat je deze legitieme portie uitgekeerd krijgt? 

We geven je graag alle informatie over de legitieme portie en hoe je deze kan verkrijgen.

Wat houdt een legitieme portie precies in?

Het is iets waarvan we hopen dat het niemand overkomt, maar wat soms helaas onvermijdelijk is: ruzie met de ouders, die voor het overlijden van één of beide ouders helaas niet is opgelost. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat je als kind onterfd wordt. Je hebt dan geen recht meer op een kindsdeel. Waar je nog wel recht op hebt is de legitieme portie. Als onterfd kind word je legitimaris genoemd, waarbij de legitieme portie dan dat deel van de erfenis is waar je recht op hebt. In Nederland is het namelijk zo dat je als erflater niet zomaar je kinderen kan ontzeggen dat ze een deel van de erfenis krijgen. Als legitimaris moet je er dan wel op letten dat je jouw legitieme deel opeist. Een erfrechtadvocaat helpt jou hierbij.

Een erfrechtadvocaat inschakelen

Denk je recht te hebben op een legitieme portie, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Een specialist op dit gebied gaat dan samen met jou bekijken hoe jij je legitieme portie opeist. Het is hierbij belangrijk er op te letten dat je dit op tijd doet. In de regel is het zo dat je dit moet doen binnen vijf jaar nadat jouw ouder of ouders zijn overleden. Het kan echter in bepaalde gevallen ook zo zijn dat je sneller moet reageren. Heb je aanspraak gemaakt op de legitieme portie, dan word je niet alsnog erfgenaam. In plaats daarvan word je schuldeiser van de nalatenschap. Je hebt dan recht op de helft van wat je als erfgenaam zou hebben gekregen. Is het kindsdeel van de erfenis bijvoorbeeld €50.000,-, dan is het legitieme deel €25.000,-. Het kan overigens ook zo zijn dat je wel degelijk een bedrag hebt ontvangen uit een erfenis, maar dat dit lager is dan het legitieme deel. Je kunt dan aanvullend aanspraak maken op de legitieme portie. Een erfrechtadvocaat kan je hier alles over vertellen.

Hoe bereken je de legitieme portie?

Wanneer je aanspraak wil maken op de legitieme portie, wil je natuurlijk weten hoe hoog dit bedrag daadwerkelijk is. Houd er hierbij rekening mee dat je alleen recht hebt op een geldbedrag. De waarde van de goederen wordt wel opgeteld bij de zogeheten legitimaire massa. Deze legitimaire massa omvat verder al het geld dat bij de erfenis hoort, waar sommige giften bij worden geteld. Staan er nog schulden open, dan worden deze van de legitieme massa afgehaald. De erfrechtadvocaat bekijkt voor jou secuur wat er allemaal bij de erfenis hoort en op welk bedrag je zodoende recht hebt. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met eventuele aandelen en onroerende zaken.

Wat kan een erfrechtadvocaat verder voor je betekenen?

Een erfrechtadvocaat is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met erfenissen. Deze advocaat geeft niet alleen maar informatie over erfrecht. Het is steeds vaker zo dat een dergelijke advocaat in plaats van een notaris wordt ingeschakeld, om ervoor te zorgen dat een erfenis goed wordt afgehandeld. Stel dat er een conflict is bij het verdelen van een erfenis, dan probeert de advocaat dit voor jou op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kan hij je bijstaan bij een eventuele rechtszaak. Andere taken van een erfrechtadvocaat zijn onder andere het berekenen van het kindsdeel, de afgifte van een legaat, uitzoeken wie de erfgenamen daadwerkelijk zijn, het precies uitleggen van een testament en het toepassen van de juridische regels indien er geen testament is.